Google+ Followers

Sunday, 15 February 2015

I REALISE

Zindegi bhar kabhi uski kadar nahin ki, kabhi nahin chaha jo mujhe mila balki use chaha jo maine khoya.